Praktijk

Informatie

Praktijk

Informatie

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.30 uur.

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.30 uur

Afspraak maken

Indien je vragen hebt of een afspraak wilt maken, dan kun je bellen, e-mailen, een bericht sturen via Whapp of het contactformulier insturen.

Afspraak maken

Indien je vragen hebt of een afspraak wilt maken, dan kun je bellen, e-mailen, een bericht sturen via Whapp of het contactformulier insturen.

Afspraak afzeggen

De behandeling vindt plaats volgens afspraak en kan bij verhindering tot tenminste 24 uur van tevoren afgezegd of gewijzigd worden.
Afzeggingen graag melden via sms, Whapp of een e-mail, waarna ik zo snel mogelijk contact zal opnemen voor het maken van een nieuwe afspraak.
Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken zullen in rekening worden gebracht. In dat geval ontvang je wel een rekening, deze kan echter niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Afspraak afzeggen

De behandeling vindt plaats volgens afspraak en kan bij verhindering tot tenminste 24 uur van tevoren afgezegd of gewijzigd worden.
Afzeggingen graag melden via sms, Whapp of een e-mail, waarna ik zo snel mogelijk contact zal opnemen voor het maken van een nieuwe afspraak.
Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken zullen in rekening worden gebracht. In dat geval ontvang je wel een rekening, deze kan echter niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Tarieven

Tarieven

Intakegesprek/anamnese (90 min)€ 125,00
Vervolgconsult (60 min)€ 75,00
Kort consult€ 40,00
Lichaamsmassage (60 min)€ 65,00
Irisdiagnose (60 min)€ 75,00
Intakegesprek (90 min)€ 125,00
Vervolgconsult (60 min)€ 75,00
Kort consult€ 40,00
Lichaamsmassage (60 min)€ 65,00
Irisdiagnose (60 min)€ 75,00

De factuur wordt na behandeling naar je toegestuurd en dient binnen 14 dagen betaald te worden. Na betaling kan de factuur worden ingediend bij de zorgverzekering.

De factuur wordt na behandeling naar je toegestuurd en dient binnen 14 dagen betaald te worden. Na betaling kan de factuur worden ingediend bij de zorgverzekering.

Vergoeding Zorgverzekering

Aangezien ik lid ben van de NWP (Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals), vergoeden zorgverzekeraars de natuurgeneeskundige behandeling vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je aanvullende verzekering. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Je ontvangt na de behandeling direct een factuur per mail, die na betaling ingediend kan worden bij de zorgverzekering.

AGB praktijk:                     90066490

AGB zorgverlener:           90107305

Vergoeding Zorgverzekering

Aangezien ik lid ben van de NWP (Beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals), vergoeden zorgverzekeraars de natuurgeneeskundige behandeling vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je aanvullende verzekering. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Je ontvangt na de behandeling direct een factuur per mail, die na betaling ingediend kan worden bij de zorgverzekering.

AGB praktijk:                     90066490

AGB zorgverlener:           90107305

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals (NWP). De beroepsvereniging heeft onder meer ten doel de kwaliteit en betrouwbaarheid van alternatieve zorg te bevorderen. Om toegelaten te worden is een meerjarige beroepsopleiding op Hbo-niveau vereist.  De kwaliteit van de geleverde zorg wordt ondermeer bewaakt door strenge eisen te stellen aan bij- en nascholingen, intervisie-groepen, cliënttevredenheidsonderzoeken en praktijkvisitaties. Daarnaast biedt de NWP een onafhankelijk tuchtrecht, klachtenbemiddeling en is zij aangesloten bij de CAM-coöperatie.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals (NWP). De beroepsvereniging heeft onder meer ten doel de kwaliteit en betrouwbaarheid van alternatieve zorg te bevorderen. Om toegelaten te worden is een meerjarige beroepsopleiding op Hbo-niveau vereist.  De kwaliteit van de geleverde zorg wordt ondermeer bewaakt door strenge eisen te stellen aan bij- en nascholingen, intervisie-groepen, cliënttevredenheidsonderzoeken en praktijkvisitaties. Daarnaast biedt de NWP een onafhankelijk tuchtrecht, klachtenbemiddeling en is zij aangesloten bij de CAM-coöperatie.

Klachtenprocedure

Ik streef de hoogste kwaliteit na en hoop dat je tevreden bent over de natuurgeneeskundige behandeling. Heb je toch klachten dan is het fijn als je dat eerst met mij bespreekt. Komen wij niet tot een oplossing dan kan de klacht worden gemeld bij de CAM-coöperatie. Zij draagt zorg voor de professionele uitvoering van de Wkkgz (wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) voor de aangesloten beroepsverenigingen.

Klachtenprocedure

Ik streef de hoogste kwaliteit na en hoop dat je tevreden bent over de natuurgeneeskundige behandeling. Heb je toch klachten dan is het fijn als je dat eerst met mij bespreekt. Komen wij niet tot een oplossing dan kan de klacht worden gemeld bij de Koepel Alternatieve Behandelwijzen via www.kab-klachten.nl. De KAB (Koepel alternatieve behandelwijzen) draagt zorg voor de professionele uitvoering van de Wkkgz (wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) voor de aangesloten beroepsverenigingen.

CAMCoöp-Logo-met-Beeldmerk
CAMCoöp-Logo-met-Beeldmerk
NWP_logo 250x185 wp
NWP_logo 250x185 wp

Disclaimer

Ik ben tijdens een vijfjarige-opleiding op HBO-niveau deskundig geschoold tot natuurgeneeskundig therapeut en heb de eed van Hippocrates afgelegd. Ik ben echter geen arts of medicus en zal als natuurgeneeskundig therapeut geen regulier medische diagnose of advies uitbrengen. Tevens zal ik je er nooit van weerhouden een reguliere behandeling te ondergaan of een reguliere diagnose te laten stellen. Indien je reguliere medicatie gebruikt zal deze nooit zonder overleg met de behandelend arts of specialist gestopt of afgebouwd mogen worden.

Disclaimer

Ik ben tijdens een vijfjarige-opleiding op HBO-niveau deskundig geschoold tot natuurgeneeskundig therapeut en heb de eed van Hippocrates afgelegd. Ik ben echter geen arts of medicus en zal als natuurgeneeskundig therapeut geen regulier medische diagnose of advies uitbrengen. Tevens zal ik je er nooit van weerhouden een reguliere behandeling te ondergaan of een reguliere diagnose te laten stellen. Indien je reguliere medicatie gebruikt zal deze nooit zonder overleg met de behandelend arts of specialist gestopt of afgebouwd mogen worden.

Eed van Hippocrates

Tijdens mijn afstuderen tot natuurgeneeskundig therapeut heb ik de Eed van Hippocrates afgelegd, waarmee ik mij verplicht heb bepaalde codes van de beroepsgroep na te leven:

"Ik beloof dat ik geheim zal houden
al het geen mij in de uitoefening van mijn beroep
als geheim is toevertrouwd of wat daarbij als geheim te mijner kennis is gekomen
of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.
Dat ik het belang van mijn patiënt altijd voorop stel en nooit zal schaden.
Mag ik bij het naleven van de belofte vreugde vinden in mijn leven en in
de uitoefening van mijn beroep”.

Eed van Hippocrates

Tijdens mijn afstuderen tot natuurgeneeskundig therapeut heb ik de Eed van Hippocrates afgelegd, waarmee ik mij verplicht heb bepaalde codes van de beroepsgroep na te leven:

"Ik beloof dat ik geheim zal houden
al het geen mij in de uitoefening van mijn beroep
als geheim is toevertrouwd of wat daarbij als geheim te mijner kennis is gekomen
of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.
Dat ik het belang van mijn patiënt altijd voorop stel en nooit zal schaden.
Mag ik bij het naleven van de belofte vreugde vinden in mijn leven en in
de uitoefening van mijn beroep”.

hippocrates 600x325 wp

Ervaringen van cliënten